[Daphovina Hotel] Hướng Về Đồng Bào Miền Trung …

Sharing is caring!

[ 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐨 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 …]
… Đoàn tiếp tục chặng 2 về Huế yêu thương ruột thịt, 1 trong những rốn lũ miền Trung…
(Daphovina sẽ tiếp tục cập nhật )
#DaphovinahuongveMienTrungthanyeu
#thuyenthungDaphovina #chungmottamlong

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

KHÁCH HÀNG

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 20
  • Hôm qua: 66
  • Tổng lượt truy cập: 27966
Đặt Phòng

Call Now